Yazılar

Binoküler ipucu nedir?

“Algıda derinliği açıklayan ipuçlarındandır. Aralarındaki birkaç inç’lik mesafe ne­deniyle gözlerimiz nesnelere hafifçe farklı açılardan bakarlar.Açılardaki bu farklılık ağ tabakalarda uymazlık şeklinde adlandırılan ve söz konusu yapıdaki imgelerde küçük bir farklılığı içeren olaya neden olur. Bu küçük fark derinlik için önemli bir ipucudur” (Morgan, 1995:272). Derinlik boyutunu algılayabilmemize olanak tanıyan bazı ipuçlarının ortaya çıkabilmesi için iki […]

Bilişsel senaryo nedir?

Bir bilgi, beceri veya davranışın yapılışını, işlem basamaklarını, bireyin doğrudan öğrenme amacı gütmemesine rağmen farkına varmadan öğrenmesidir (Öğrenme psikolojisi, 2013).Örnek: Tezgahtarlık yapan birinin her müşteriye aynı şekilde davranması. Örnek: Eczaneye ihtiyacınız olduğunda en yakın eczaneye nasıl ulaşırım deyip zihninizde planlamanız.

Bilişsel öğrenme kuramı nedir?

Öğrenme doğrudan gözlenemeyen zihinsel süreçlerdir. Sadece gözlenebilen davranışların öğrenme olduğunu düşünen davranışcı kuramcılara tepki olarak oluşturulmuş bir kuramdır. Bilgiler öğrencilere anlamlı bütünler şeklinde sunulmalı ve önceki bilgilerle ilişkilendirilmelidir demişlerdir. Bilişsel öğrenme kuramları nelerdir? -Gestalt Kuramı – KOFFKA, KOHLER, WERTHEIMER -Bilgiyi İşleme Kuramı – GAGNE

Bilişsel harita nedir?

1948 yılında E. Tolman tarafından ileri sürülmüş bir kavramdır. “Organizmanın çevreye ilişkin organize edilmiş bilgi türüne bilişsel harita denir” (Öğ­renme psikolojisi, 2013). “Bir çevrenin planının ve özelliklerinin beyindeki zihinsel temsilidir” (Plotnik, 2009) Eczaneye ihtiyaç duyduğumuzda eczanenin yerini gizil öğrenmelerimizden hatırlayabilmemiz bilişsel harita olarak adlandırılır.

Biliş nedir?

“Algı, dikkat, anlama, karar verme, problem çözme gibi insan zihninin dünyayı anlamaya yöne­lik yaptığı işlemlerin tümüdür” (Öğrenme psikolojisi, 2013). “İnsan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı zihinsel işlemlerin tümü” (Fidan,1986) “Zekayı oluşturan beynin tüm öge ve işlevlerinin birlikte çalışmalarının bir ürünü” (Kandır 2005, 58) Eğitim bilimleri literatüründe İngilizce “cognition” ve Osmanlıca “vukuf” kavramının […]

Dokum nedir?

“Algıda derinliğin monoküler ipuçlarındandır. Uzaktaki nesneler ağ tabakaya daha küçük imge­ler halinde düşer ve uzaklık arttıkça, görsel imge dokulu görünümünü kaybederek daha ince bir hal alır” (Morgan, 1995, s.272). Ormanlık bir alanda yakındaki ağaçlar büyük, uzaktakiler küçük olarak algılanır.

Doğrusal perspektif

“Algıda derinliğin monoküler ipuçlarındandır. Büyüklükleri bilinen nesneler uzak­tayken, yakında olmalarına oranla, birbirine daha yakınmış gibi görünürler. Demiryollarındaki raylar uzakta birbirine yaklaşmış gibi, ufukta ise birleşiyor gibi algılanır” (Morgan, 1995,S.270).

Doğrudan pekiştirme nedir?

Edimsel koşullanmaya göre davranışı yapan birey pekiştirilerek bireyin dav­ranışı yapması artırılır. Sosyal öğrenmeye göre ise birey gözlediği modelin davranışlarını yaptığı için pekiştireç alırsa bu davranışı yapma olasılığı artar (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin dişini fırçala­dığı için babasından aferin alan çocuğun tekrar aferin almak için dişini fırçalaması, Edimsel koşullan­maya göre doğrudan pekiştirmedir. Çocuğun ablasını gözlemleyerek ablası gibi […]

Dikkat nedir?

Düşünceyi belli bir şey üstünde yoğunlaştırabilme gücü. (Wikipedia,2019) Dikkat, içsel (bireyin ilgileri, istekleri, yaşı, cinsiyeti vb.) veya dışsal (uyarıcının şiddeti, tuhaflığı, büyüklüğü vb.) uyarıcılardan kaynaklanabilir.

Dikey transfer nedir?

Konuların hiyerarşik olarak sıralandığı ve birinin öğrenilmeden diğerinin öğrenile- meyeceği konular arasında gerçekleşen transfer türüdür (Özbay, 2004). Örnek: Dört işlemi bilmeyen bir birey, çarpanlara ayırma konusunu öğrenemez. Örnek: Sürati öğrenmeyen bir birey ivme konusunu öğrenemez.