2022 yılı LGS Sınavı Sık Sorulan Sorular

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
Loading...

2022 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS Sınavı) 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacaktır. LGS başvuruları ise 04-14 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2022 LGS Giriş belgeleri nerede açıklanacak?

27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir.

2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak

Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacaktır.

LGS Sınav süresi ne kadar?

Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

LGS uygulama kılavuzu

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci
sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları
ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci
yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı
MSP
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin
Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan
merkezî sınav puanı
RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÖBİS Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının
tutulduğu elektronik kayıt sistemi
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda, 2022 yılında “Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri,
Proje Okulları İle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları”na
öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek
en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci
oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören
öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak
gerçekleştirilecektir. Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından
gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır.
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde
uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk
sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular
yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam
üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam
üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.
Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022’ye https://www.meb.gov.tr internet
adresinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. 2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının
uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında
öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma
şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır.
Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu
bulunmayacaktır.
Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf
öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS
üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 14 Nisan 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci
sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.
Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu
durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin
bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik
kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2022 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme
işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul
müdürlükleri sorumlu olacaktır.
2.2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna
kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfında devam ediyor olmak şartıyla,
Bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.
Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu
Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili EK-2 formlarını düzenleyerek 15 Nisan
2022 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.
2.3. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden,
30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik
Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk
sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla;
a. Başvurularını, 04-14 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya
Başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır,
b. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî
Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,
c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri
Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 14 Nisan 2022
tarihine kadar gönderilecektir.
 Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8
Teknikokullar/Yenimahalle 06560 /ANKARA adresine en geç 18 Nisan 2022 tarihine kadar ulaşacak
şekilde gönderilecektir.
Başvuru Belgeleri;

 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
 • Onaylı denklik belgesi
 • EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru
  Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
   Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu
  öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
  Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu – 2022
 1. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
  Başvurular;
  a. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,
  b. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa
  geçersiz sayılacaktır.
 2. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
  4.1. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak,
  doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
  4.2. Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,
  4.3. Merkezî Sınav işlemleri ile ilgili öğrenci ve velileri bilgilendirmek, rehberlik etmek,
  4.4. Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde eOkul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin, yurt dışı eğitim öğretim
  bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,
  4.5. Fotoğraflı sınav giriş belgesini elektronik ortamdan alarak onaylayıp öğrencinin sınava gireceği
  salon ve sırada hazır bulundurmak,
  4.6. Okulunda sınav tedbir hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
  velileri/vasileri ile irtibata geçerek öğrenciye uygun sınav tedbir hizmetini belirlemek ve EK-2
  “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu”na işleyerek ilgili RAM’a göndermek,
  4.7. Öğrenciler Merkezî Sınavda, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu Yabancı Dil dersinin testinden
  sorumlu olacaktır.
  Buna bağlı olarak,
 • Okulunda birden fazla Yabancı Dil dersi alan öğrencilerin,
 • Şubesi değişen öğrencilerin,
 • Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,
  zorunlu Yabancı Dil dersini e-Okul sistemine işlemek.
   Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil dersi, okul koordinatörleri
  tarafından işlenecektir. Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
  4.8. İlgili mevzuat hükümleri gereği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin
  bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili bölüme işlemek.
  4.9. İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerden,
  Yabancı Dil dersinin testinden muaf olmak isteyenlerin bilgilerini MEBBİS-RAM modülüne
  işlenmesi için ilgili RAM’a göndermek,
  4.10.Okulda kayıtlı olan öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin
  velisi/vasisi ile irtibata geçerek öğrencinin sınava girmek istediği adres bilgisini aldıktan sonra
  ilgili RAM’a bildirmek,
  4.11.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemleri 14 Nisan 2022 tarihine kadar tamamlamak,
  4.12.Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık durumunda gerekli tedbirleri
  alarak, başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını
  kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

2022 yılı LGS Sınavı Sık Sorulan Sorular YAPILAN YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.