4MAT tekniği nedir?

  1. McCarthy tarafından ileri sürülen, bireylerin bilgiyi farklı şekillerde algıladıklarını ve farklı şekillerde işlediklerini ileri süren öğrenme stilidir (Duman, 2008).
  2. McCarthy deneysel çalışmalar­dan elde ettiği bilgiler sonucunda öğrenme stillerini;
    I. Tip Öğrenenler (imgesel Öğrenenler),
    II. Tip Öğre­nenler (Analitik Öğrenenler),
    III. Tip Öğrenenler (Sağduyulu Öğrenenler),
    IV. Tip ÖğrenenlerfDinamik Öğrenen­ler) olmak, üzere gruplara ayırmıştır. ‘Hissederek ve izleyerek öğrenmeyi tercih eden imgesel öğrenen­ler birinci çeyrekte yer alırlar. İzleyerek ve düşünerek öğrenmeyi tercih eden analitik öğrenenler ikinci çeyrekte yer alırlar. Kavramlar yoluyla düşünerek ve kendileri için bir şeyler deneyerek, yaparak öğren­meyi tercih eden sağduyulu öğrenenler üçüncü çeyrekte yer alırlar. Hissederek ve yaparak öğrenmeyi tercih eden dinamik öğrenenler ise dördüncü çeyrekte yer alırlar (Demirkaya, Mutlu ve Uşak. 2003).
Bir cevap yazın 0