1. “Bir nesne A saklanma yerinden alınıp başka B saklanma yerine sakladığından, onu yanlış olarak ilk saklanma yerinde (A) arayan 8 -12 aylık bebekler tarafından yapılan bir hatadır ” (Berk, 2013,s.763). Piaget’nin kuramında ikinci döngüsel tepkilerin eşgüdümlenmesi alan 4.alt evreye ge­çişteki bebeğin nesneyi yeni bir yerde aramak yerine saklanan nesneyi bilindik yerde arama eğilimin­de olması $attüaM,20U).
Benzer bir yazımız:  Bilinç dışı nedir?