Afiş nedir?

  1. “Herhangi bir fikri anlatmak için kullanılabileceği gibi, uygulanan belli bir program veya yürü­tülen bir kampanyaya ilgiyi çekmek ve yapılan çalışmalara teşvik etmek amacıyla da kullanılan görsel bir araçtır “(Sever, 2011, s.20)
Bir cevap yazın 0