1. “Bir kişinin ahlaki gelişiminde ulaştığı en üst ve en son ahlak düzeyidir” (Deniz, 2010A,s.142).
Benzer bir yazımız:  Betimsel yöntem nedir?