1. Bireyin akademik yönü baskın olan bir işte başarılı olacağına inanma ve kendine güvenme derecesidir (Demir Yağcı, 2002).
  2. Arseven (1979), akademik benlik tasarımı ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve akademik başarının yordanmasında, algılanmış benlik tasarımının güçlü görüldüğü saptanmıştır (Akt.:Doğusal-Tezel, 1987, 12).
  3. Bireyin hangi özel ya da genel alanda kabiliyeti olduğunun farkında olması diye de ifade edilebilir.
Benzer bir yazımız:  Uzaktan öğretim modeli nedir?