Ali Torun
1 dakika okuma süresi
  1. “Öğrenilecek metinlerin, şiirlerin, ilkelerin ilk harfleriyle kısaltmalar oluşturma tekniğine denir” (Öğrenme psikolojisi, 2013).
  2. İki veya daha fazla sözcüğün baş harflerinden veya ilk birkaç harfinden oluşturulmuş kelime. (Erişim tarihi: Aralık 2019 Site: https://tr.wikipedia.org/wiki/Akronim)

Editör Örnekleri:

BOS: Beyin Omurilik Sıvısı
UV: Ultraviole
BT: Bilgisayarlı Tomografi
VKİ: Vücut Kitle İndeksi
EKG: ElektroKardioGrafi
MR: ManyetikRezonansGörüntüleme
KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
DM: Diabetes Mellitus (şeker hastalığı)
US: Ultrasonografi

Akronim nedir?
Eğitim sözlüğü