Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri olumlu ya da olumsuz etkilemesine denir. Olumlu aktarmada eski bilgiler yeni bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırırken olumsuz aktarmada zorlaştırır. Anadili Türkçe olan birinin Azerice ’ yi  kolay öğrenmesi olumlu aktarmaya (pozitif transfere) örnektir, iki parmakla klavyede yazı yazmaya alışmış bireyin on parmakla yazmada hiç bilmeyenlere göre daha çok zorlanması olumsuz aktarmaya (negatif transfere) örnektir. Olumsuz aktarmaya alışkanlık çatışması da denir. Çünkü eski alışkanlık ile yeni kazanılmak istenen alışkanlıklar çatışır.

Benzer bir yazımız:  Ara verme (Time out) nedir ?