1. Öğrencinin kendisine sağlanan ipuçlarıyla derse aktif olarak katılması, öğretim ya­şantılarıyla doğrudan etkileşime girerek deneyim kazanmasıdır (Tan 2009).
  2. Aktif katılım doğrudan doğ­ruya öğrencinin öğretim sürecine katılımı;zihinsel katılım ise doğrudan doğruya öğrencinin öğretim sü­recine katılımını gerektirmeyen durumlarda zihinsel açıdan öğrenme sürecine odaklanmasıdır (Tan 2009).
Benzer bir yazımız:  Bilgi haritası nedir?