Öğrenme öğretme sürecinin bazı düzenlemelerinden, uygulamalarından değerlendirilip geliştirilmesinden öğrencinin sorumlu olduğu bir yaklaşımdır.

Sönmez, 2008

Aktif öğrenmenin özellikleri nelerdir?

  1. Öğretim faaliyetinin merkezinde öğrenci vardır. Hedefe de kendisi ulaşır.
  2. Öğrenme sürecinde öğrenci aktif rol alır. Bilgi kaynaklarına kendisi ulaşır.
  3. Öğrencilerin problem çözme becerileri ve buna bağlı olarak araştırma, soru sorma ve yorumlama gibi davranışları da gelişir.
  4. Kendi kendine yaptığı öğrenmelerin kalıcılığı yükselir.
  5. Öğrenci öğrenme sürecinde olumlu davranışlar kazanırken; eğlenir, zevk alır, kendine olan güveni artar.
  6. Öğrenciler, problemlere farklı bakış açıları geliştirir.
  7. Öğrenciler arasında ve öğretmen arasında iletişim güçlenir.
  8. Aktif öğrenmede öğretmen etkinliği ister, öğrenci ise yapar.
  9. Öğrenci öz düzenleme ve özdenetim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Aktif öğrenme kavramı; öz düzenleme, duyarlık, sorumluluk alma özdenetimi sağlama anlayışlarına dayanır.

Benzer bir yazımız:  Bil-iste-öğren tekniği nedir?