Aktif öğrenme nedir?

Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecinde öğrenme sorumluluğunu kendisinin üstlendiği ve kendi öz değerlendirmesini yapabildiği öğrenme sürecidir.

Aktif öğrenmenin özellikleri nelerdir?

  1. Öğretim faaliyetinin merkezinde öğrenci vardır. Öğrenci hedefe de kendisi ulaşır.
  2. Öğrenme sürecinde öğrenci aktif rol alır. Bilgi kaynaklarına kendisi ulaşır.
  3. Öğrencilerin problem çözme becerileri ve buna bağlı olarak araştırma, soru sorma ve yorumlama gibi davranışları da gelişir.
  4. Öğrencinin kendi kendisine yaptığı öğrenmelerin kalıcılığı yükselir.
  5. Öğrenci öğrenme sürecinde olumlu davranışlar kazanırken; eğlenir, zevk alır, kendine olan güveni artar.
  6. Öğrenciler, problemlere farklı bakış açıları geliştirir.
  7. Öğrenciler ve öğretmen arasında iletişim güçlüdür.
  8. Öğretmen etkinliği ister, öğrenci ise etkinlikleri yapar.
  9. Öğrenci öz düzenleme ve özdenetim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Aktif öğrenme kavramı; öz düzenleme, duyarlık, sorumluluk alma özdenetimi sağlama anlayışlarına dayanır.

İsterseniz okumanıza Kolb’ün öğrenme stilleri konusundan devam edebilirsiniz.

Benzer bir yazımız:  Eğitici drama nedir?
Bir cevap yazın 0