“Bu kurama göre insan davranışları, o anda yaşanılan birçok psikolojik durumdan kaynaklanır. Bu psikolojik durum; insanın aç olması, hasta olması, mutlu olması, bir miktar paraya sahip olması vb. olabilir. Bütün bu psikolojik durumlar bireyin yaşam alanını oluşturur” (Ulusoy, 2008, s.36l).

Benzer bir yazımız:  Anlamdırma (Kodlama) nedir ?