“Organizmanın etrafında bulunan bir ya  da birçok uyarıcıdan dikkatini çeken bir veya birkaç uyarıcıyı fark edip diğerlerini algılamaması durumudur .Algıda seçiciliği iç ve dış faktörler etkiler, iç faktörler; ilgi, ihtiyaç, beklenti, değer, inanç gibi bireyle ilgili faktörlerdir. Dış faktörler; uyarıcının rengi, şiddeti, hareketliliği, zıtlığı gibi özelliklerdir’ (Deniz, 2007, s.301).

Benzer bir yazımız:  Anlam nedir ?