1)Bireyin herhangi bir uyarıcıyı algılamaya zihinsel olarak ön hazırlık yapmasıdır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin dersten önce zihinsel olarak derse hazır olan öğrenci, hazırlanmayan öğrenciye göre dersi daha iyi anlar.

Benzer bir yazımız:  Bölümsel bellek nedir?