Algo-heuristik kuram nedir?

  1.  Hedef ve konuların öğreciye sunulması, kavramlar açıklanması, önce materyaller ve sonra da yönlendirilmiş buluş ile öğrencinin zihninde konunun algoritması oluşturulması ve daha sonra öğrencinin bilişsel kapasitesi zenginleştirmek amacıyla kavramları kendi cüm­leleri ile tanımlayarak değişik örnekler sunması sürecidir (Akpınar, 2011).
  2. Buluş yoluyla öğretim stra­tejisine uygun bir uygulama biçimidir. Bilgisayarın çalışma mantığı temel alınarak geliştirilmiştir (Akpınar,200).
Benzer bir yazımız:  Küçük grup tartışması nedir?
Bir cevap yazın 0