Alıştırmalı oyun nedir?

  1. En belirgin özelliği motor faaliyetler ve yinetemeler olan ve zihinsel fonksiyonla­rın gelişmesi için gerekli olan oyundur. Bu oyunda çocuk bedenini,çevresini,çevresindeki nesne­leri ve hem bedeninin hem de nesnelerinfonksîyonunu öğrenme aşamasındadır”(Deniz,2010B) ‘Ço­cuğun dokunabildiği her şeyi alıp, sallaması, atması ve sonra tekrar alması’ (Deniz, 2010B, s.134).
Bir cevap yazın 0