Altı şapkalı düşünme becerisi nedir?

 1. Edward De Bono’nun geliştirdiği, öğrencilerde yaratıcılığı ve empati ye­teneğini geliştirmeyi amaçlayan bir tekniktir (Tan, 2006, s.131).
 2. İnsanların yaygın olarak kullandıkları altı farklı düşünme biçimini dikkate alarak daha sağlıklı kararların alınması için belli bir problemin fark­lı boyutlarıyla analiz edilmesi ve sonuca gidilmesine imkan veren öğretim tekniğidir. Katılımcılar şap­kaların tümünü belirli bir düzen içerisinde takarak düşünce ve önerilerini sırayla aktarırlar ve böylece hedefe ilişkin daha güvenilir kararlar alınır (Erginer, 2008).

De Bono’nun altı şapkası:

 • Beyaz şapka (Boş sayfa): Tarafsız şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi ve raporlar ortaya konur.(objektif)
 • Kırmızı şapka (Ateş): Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.(sübjektif)
 • Sarı şapka (Güneş): İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir.(objektif)
 • Siyah şapka (Yargıç cübbesi): Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkar.
 • Yeşil şapka (Bitki): Yenilikçi şapkadır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. ‘her şey uyar’ (spekülatif)
 • Mavi şapka (Gökyüzü): Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. “Büyük Resim,” “İdareci şapka,” “Meta şapka,” “düşünmenin düşünülmesi”, tüm süreci (gözden geçirme)

Altı şapkalı düşünme tekniğinin ana amacı:

 • Düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek
 • Yaratıcılığı cesaretlendirmek, paralel ve lateral düşünme
 • İletişimi iyileştirme
 • Karar verme sürecini hızlandırma
 • Tartışmalardan kaçınma (Wikipedia, 2018)
Bir cevap yazın 0