Amacına göre değerlendirme türleri nelerdir?

Amacına göre değerlendirme türleri tanıma ve yerleştirmeye dayalı, izleme ve yerleştirmeye dayalı ve özetleyici değerlendirme olmak üzere 3 e ayrılır. Bu yazımızda değerlendirme türlerini kapsamlıca açıklamaya çalıştık.

Tanıma ve yerleştirmeye dayalı değerlendirme (Diagnostik değerlendirme)

 • Öğrencilerin ön bilgi düzeylerinin (hazırbulunuşluk) belirlemek amacıyla yapılır.
 • Dönemin başında yapılır.
 • Öğrencilere not verilir ve amaç öğrencinin yeterli olup olmadığını tespit etmektir.
 • Hazırbulunuşluk testleri, seçme testleri

İzleme ve yerleştirmeye dayalı değerlendirme (Formatif değerlendirme)

 • Bir ünite öğrenildikten sonra öğrenme eksikliğini belirlemek amacıyla yapılır.
 • Dönemin ortasında yapılır.
 • İzleme ve yerleştirmeye dayalı değerlendirmede not verilmez.
 • Konu tarama testi, quiz soruları

İzleme testleri öğretimin etkililiğini artırmaya yönelik bir sınavdır.

İzleme ve yerleştirme testleri nasıl hazırlanır?

 • Her kazanımı ölçen en az iki ya da en fazla üç soru hazırlanır.
 • Hazırlanan sorular bir test kitapçığında toplanarak öğrencilere uygulanır.
 • Madde analizleri sorulardan en iyi olanı teste alınır.
 • İyi maddelerden oluşan ve kapsam geçerliliği yüksek olan test, o ünite için eksik öğrenmeleri belirlemek amacıyla kullanıma hazırdır.

Özetleyici düzen belirleyici değerlendirme (Summatif değerlendirme)

 • Bir kaç ünite öğrenildikten sonra öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla yapılır.
 • Dönemin sonunda yapılır.
 • Bu değerlendirme türünde not verilir, hatta başarılı veya başarısız gibi değerlendirmeler yapılır.
 • Başarı testleri, erişti testleri, final, vize, bütünleme

Düzey belirleme testlerinde bütün kazanımların ölçülmesine gerek yoktur.

Okumanıza güvenirlilik hesaplama yöntemleri isimli yazımızla devam edebilirsiniz.

Bir cevap yazın 0