Tanıma ve yerleştirmeye dayalı değerlendirme (Diagnostik değerlendirme)

 • Öğrencilerin ön bilgi düzeylerinin (hazırbulunuşluk) belirlemek amacıyla yapılır.
 • Dönemin başında yapılır.
 • Not verilir, amaç yeterli olup olmadığını tespit etmektir.
 • Hazırbulunuşluk testleri, seçme testleri

İzleme ve yerleştirmeye dayalı değerlendirme ( Formatif değerlendirme)

 • Bir ünite öğrenildikten sonra öğrenme eksikliğini belirlemek amacıyla yapılır.
 • Dönemin ortasında yapılır.
 • Not verilmez.
 • Konu tarama testi, quiz soruları

Özetleyici düzen belirleyici değerlendirme ( Summatif değerlendirme)

 • Bir kaç ünite öğrenildikten sonra öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla yapılır.
 • Dönemin sonunda yapılır.
 • Not verilir, hatta başarılı veya başarısız gibi değerlendirme yapılır.
 • Başarı testleri, erişti testleri, final, vize, bütünleme