Analitik öğrenenler stili nedir?

 1.  “Ne?” sorusunun cevabının arandığı, bilginin soyut kavramsallaştırma yoluyla algılanıp gözem yoluyla işlendiği Mc Carty’nin öğrenme stillerinden birisidir. (Arı ve Deniz. 2006).
 2. *Bu tür öğrenciler adım adım öğrenirler. Önce
  parçaları görmeyi tercih ederler,
  * Sıralı ve mantığa dayalı olarak öğrenmeyi tercih
  ederler.
  *Detaylar üzerine odaklanırlar.
  * Çalışma alanları düzenli ve organizedir.
  *Bazen detaylarda kaybolup bütünü fark
  edemeyebilirler.
  *Renklere sadece bakar ve hoşlanırlar,
  *Otoriteye saygı duyarlar.
  * Sorumluluk sahibidirler.
  * Kendilerin motive edebilirler.
  *Planlı-organizedirler,
  * Sabah saatlerinde çalışmayı tercih ederler,
  *Analitikler ışığa ve sessiz ortama ihtiyaç
  duydukları için onlar için sessiz bir ortam yaratmak
  gerekir,
  *Azimli olanlar, ara vermeden görevi bitirenler
  analitiklerdir. Analitikler ışığa ve sessiz ortama
  ihtiyaç duydukları için onlar için sessiz bir ortam
  yaratmak gerekir.
  (http://www.sp.k12.tr/IMG/pdf/kisisel_ogrenme_stilleri_testi_.pdf-Mayıs 2019)
 3. İzleyerek ve gözlem yoluyla öğrenmeyi tercih eden gruptur (PAUegitimdergi,Sayı:14, 2003).

 

Bir cevap yazın 0