1. İki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir (çıkarım). (Wikipedia,2018)
  2. Bilinen belli bir bilgiden hareketle benzer özelliklere sahip olan fakat hakkında bil­gi bilinmeyen konu, nesne, olay ya da durum hakkında düşünce geliştirmeyi içeren bir akıl yürüt­me yoludur (Ocak, 2008).
  3. Analoji, ilke ve formüllerin benzer özellikleri arasında yapılan bir haritalamadır.
    (Glynn ve ark, 1989).
  4. Analojilerin yeni konu tanıtılacağı zaman verilmesi gerekmektedir. (Stepich ve Newby ,1988)
    Analojilerin bu şekilde kullanılmasına “Analojik Ön Düzenleyiciler” denmektedir.
    Not: Analoji tekniğinde benzetmelerin düzgün yapılması gerekir. Yoksa öğrencilerde kavram yanılgıları oluşturulabilir.
Örnekler:

Elektron-Kamyon: İletken tel içerisinde hareket eden elektronlar kamyonlara
benzetilmiştir
Enerji-Ekmek: Elektronlar tarafından taşınan enerjiler kamyonlar tarafından
taşınılan ekmeklere benzetilmiştir.
Ampul-Süpermarket: Enerjinin harcandığı ampul veya direnç, süpermarketlere
benzetilmiştir. İnsanlar süpermarketten gelip ekmek (enerji)
almaktadırlar
Pil (batarya) – Ekmek fırını: Devreye enerji sağlayan piller, ekmek fırınlarına benzetilmiştir.
Ampermetre -Trafik polisi: Ampermetre, yoldan geçen kamyonları (elektron) sayan trafik
polisine benzetilmiştir.

Benzer bir yazımız:  Sinektik tekniği nedir?