Analoji tekniği nedir?

Analoji tekniği, iki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir (çıkarım)(Wikipedia,2018). Analoji, ilke ve formüllerin benzer özellikleri arasında yapılan bir haritalamadır. (Glynn ve ark, 1989). Analojilerin yeni konu tanıtılacağı zaman verilmesi gerekmektedir (Stepich ve Newby ,1988). Analojilerin bu şekilde kullanılmasına “Analojik Ön Düzenleyiciler” denmektedir.

Analoji tekniği

Not: Analoji tekniğinde benzetmelerin düzgün yapılması gerekir. Yoksa öğrencilerde kavram yanılgıları oluşturulabilir.

Analoji tekniği örnekleri

Elektron-Kamyon: İletken tel içerisinde hareket eden elektronlar kamyonlara benzetilmiştir.
Enerji-Ekmek: Elektronlar tarafından taşınan enerjiler kamyonlar tarafından taşınılan ekmeklere benzetilmiştir.
Ampul-Süpermarket: Enerjinin harcandığı ampul veya direnç, süpermarketlere benzetilmiştir. İnsanlar süpermarketten gelip ekmek (enerji) almaktadırlar.
Pil (batarya) – Ekmek fırını: Devreye enerji sağlayan piller, ekmek fırınlarına benzetilmiştir.
Ampermetre -Trafik polisi: Ampermetre, yoldan geçen kamyonları (elektron) sayan trafik polisine benzetilmiştir.


Doğrudan analoji

Bir durum ile başka bir durum arasında ilişkiler kurmak doğrudan analoji yapmaktır. Sineklerin uçuşunu gözlemleyerek mikro uçan robotlar tasarlamak doğrudan analojiye örnek gösterilebilir.

Kişisel analoji nedir?

Seligmann (2007:4) kişisel analojiyi tanımlarken, “Kişinin çalıştığı obje olduğunu hayal etmesidir.” ifadesini kullanmıştır. Açıkgöz (2006) ise kişisel analojilerle ilgili olarak kişilerin kendilerini karşılaştırma yapılan düşünce veya nesnelerin yerine koymaları şeklinde görüş belirtmektedir. Kişisel analojinin uygulama biçimlerinden biri sinektik tekniğidir.

Kaynaklar

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0