1. “Çocuğun, nesnelerin bilinçli ya da canlı olduğuna inanmasıdır”(Ömeroğlu-Kandır, 2005, s.31). Çocuğun kurabiyelerin yanma nedenini fırının ahçıya kızması olarak düşünmesi’ (Ömeroğlu-Kan­dır, 2005, sil).