1. “Belirli bir konuya ilişkin davranışları veya görüşleri elde etmek üzere bir dizi yazılı sorunun bir gruba yöneltilmesidir” (Can, 2008, s.32). ‘Öğrenciler arasında şiddetin yaygınlığını belirlemek amacıy­la yapılan çalışmalar’ (Can, 2008, s.32).
Benzer bir yazımız:  Gilligan'ın ahlak gelişim kuramı nasıldır?