1)Uyarıcıların bazı özellikleriyle birbirini hatırlatmasıdır.Anlamsal çağrışım, öznel bir durumdur. Birey, çağrışım yapacağı malzeme ile ilgili ne kadar tecrübeye ve bilgi birikimine sahipse o kadar fazla anlamsal çağrışım yapar. Anlamsal çağrışım, öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştıran bir faktördür.

Benzer bir yazımız:  Aralıklı (Kesikli-sürekli olmayan) pekiştirme nedir ?