1. Doğumdan hemen sonra,yeni doğan bir bebeğin durumunu beş özellikte metinde de­ğerlendirmede kullanılan bir sistemdir” (Berk, 20l3,s.763). ‘Kalp atış hızı, solunum çabası, refleks rahat­sızlığı, kas gerginliği ve renk’ (Berk, 2013, s.763).
Benzer bir yazımız:  Animistik (Canlandırmacılık) düşünce nedir?