1)Ara değişkenler, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olan bilişsel süreçlerdir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bireyin; algıları, inançları, düşünceleri ara değişkenleri oluşturur.

Benzer bir yazımız:  Gestalt kuramı nedir?