Amaçlara (sonuçlara) erişilmesini tanımlayan, mevcut durumu ve iki durum ara­sındaki farkı azaltmak için ne yapılması gerektiği noktasında teşvikte bulunmayı amaçlayan bir problem çözme tekniğidir (Slavin, 2013).

Benzer bir yazımız:  Öğrenme galerisi nedir?