Arama konferansı nedir?

  1. Ortak akıl oluşturmayı, sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan katılımlı bir yön­temdir. (aramakonferansi.com)
    Çeşitli holding, dernek, sektör kuruluşu, kamu kuruluşu ve şirketlerde kulla­nılan bir uygulama biçimidir. Kurumların kendilerini yenilemelerine imkan veren bir uygulamadır. Fred Emery tarafından sistemli düşünüşü ve grup dinamiği teorilerine dayandırılarak kurulmuş bir metodo­lojidir. Çözüme yönelik iddialara ilişkin olarak çalışmalar yapılır ve bu çalışmalarda elde edilen veriler konferanslarla iletilir (aramakonferansi.com).
Bir cevap yazın 0