1)“ Bu teoriye göre unutmanın nedeni bilgilerimizi uzun süreli bellekte kaybetmemiz değil, hatırlamaya çalıştığımız şeyle aramıza başka bilgilerin girmesidir. Örneğin, eğer bir öğrenci biyoloji sınavına çalışır, sonra tarih sınavına çalışır, sonra da biyoloji sınavına girerse tarihle ilgili bilgi, biyolojiyle ilgili bilginin arasına girer. Bu nedenle araya girme teorisi, bilginin unutulmasını engellemek için çalışılacak birçok ders varsa bir sonraki sınav hangi dersten olacaksa o dersi en son çalışmanın iyi bir strateji olduğunu söyler’ (Kaya, 2009, s. 376-377).

Benzer bir yazımız:  Ait olma nedir ?