1. Toplam puanın toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle bulunur.
  2. Merkezi eğilim ölçüleri içinde en fazla bilgi veren değerdir.
  3. Sınıftaki her bir öğrencinin notunun değişmesi aritmetik ortalamayı etkiler. Bundan dolayı hassas bir ölçü birimidir.
  4. Eşit aralıklı ölçeklerle elde edilmiş bir veridir.

 

Örnek-1: 10,12,14 puan alan üç öğrencinin aritmetik ortalamasını bulunuz.

  • (10+12+14)/3=12 üç öğrencinin aritmetik ortalamasıdır.

 

Örnek-2: Aşağıda verilen dağılımın aritmetik ortalaması kaçtır?

PuanlarFrekanslar
939×3=27
747×4=28
525×2=10
414×1=4

 

  • 10 tane öğrenci bulunduğu için (Frekansların toplamı)
    Puanların toplamını 27+28+10+4=69 işlemiyle buluruz.
  • Aritmetik Ortalama (X) = 69/10=6,9’dur.

Not: Aritmetik ortalama, medyan ve mod değerleriyle karşılaştırılarak sola çarpık grafik, sağa çarpık grafik veya normal dağılım eğrisi olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur.