1.  Olgu olay, öykü, film ya da bir oyunun sınıfa sunulması, en can alıcı noktada kesilerek, Bundan sonra ne olabilir? niçin? gibi sorular sorularak yanıtların gerekçeli olarak tahtaya yazıl­ması, yanıtların yazılmasından sonra ikinci bölümün sunulması, verilen yanıtlarla karşılaştırılması, öğrencilerin nerelerde yanıldıklarının ortaya konması şeklinde sürdürülen bir süreçtir (Sönmez,2008).
  2. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek amaçlanır.
Benzer bir yazımız:  Dinamik öğrenenler nedir?