1. Bu tür ailelerde, çocuğa gereğinden çok özen gösterilir ve denetim al­tında tutulmaya çalışılır. Aşırı koruyucu anne baba adeta çocuğuyla bütünleşir, onu her türlü dış etkiye karşı korur. Gereksinimlerini karşılayabilecek duruma gelmesine rağmen ona küçük bir ço­cukmuş gibi davranılır ve her türlü ihtiyacı karşılanır (Kulaksızoğlu, 1999). Sekiz dokuz yaşlarındaki ço­cuğu hala annenin kendi elleriyle beslemesi, kendi yataklarında yatırması (Aydın, 2003).
Benzer bir yazımız:  Vygotsky'nin dil gelişim kuramı nasıldır?