1. “Belli bir uyarıcı ortamda iken bir davranış pekiştirilirse bu uyarıcı daha sonra aynı davranışın ortaya çıkmasına zemin hazırlar yani davranışı başlatıcı bir rol oynar. Davranıştan önce ortamda bulunan ve davranışı başlatmaya sebep olan bu uyarıcıya ayırt edici uyarıcı denir. Köpek bir başlatıcı olay (ayağa kalk komutu) ile bir davranış gösterir (ayağa kalkma davranışı) ve bu davranışının sonucunda yiyecek elde eder (pekiştirme). Koşullanma tamamlandıktan bir süre sonra köpeğe “ayağa kalk’komutu verildiğinde köpek ayağa kalkar. Burada “ayağa kalk’ komutu davranışı başlatan ayırt edici bir uyarıcıdır” (Kaya, 2009, s.309)
  2. Edimsel koşullanmada bir davranışı ortaya çıkaran ayırt edici uyarıcıdır. (Eğitim Bilimleri Ders Notları: Kaya, 2015)

Örnek: Bir kişi sadece fotograf çekileceği zaman saçlarını düzeltiyorsa burada fotograf makinesi ayırt edici uyarıcıdır.

 

Benzer bir yazımız:  Doğrudan pekiştirme nedir?