1) “Organizmanın benzer uyarıcılara farklı tepkiler göstermesidir. Organizmanın iki uyarıcı arasındaki benzemeyen özellikleri fark etmesidir. Pavlov , köpeğe zil sesi ile metronom sesine farklı tepkiler vermesini öğretmiştir’ (Deniz, 2007, s.270).