Ayrılıp birleştirme -1

Konunun gruptaki öğrenci sayısına bölünmesi, aynı konuyu alan öğrencilerin alt uzmanlık gruplarını oluşturmaları, elde edilen bilgilerin ilk gruba dönülerek paylaşıl­ması ve bireylerin birbirlerinden sorumlu oldukları duygusunun kazanılmasına imkan veren bir iş birliği tekniğidir (Açıkgöz, 2009).

Ayrılıp birleştirme -2

Ayrılıp birleştirme – 2 tekniğinde sürecin başında grubun bütünü tüm konulardan sorumludur.Ayrılıp birleştirme -I tekniğinde konu sürecin başında grup üyesi sayısı kadar bölünür.Aynı konuyu alanlar alt grup oluştururlar (Açıkgöz, 2009).

Benzer bir yazımız:  Çalışma yaprakları nedir?