Ayrılıp birleştirme tekniği ( Jigsaw tekniği) nedir?

Ayrılıp birleştirme tekniği, sosyal psikolog Elliot Aronson tarafından 1971 yılında geliştirilen bir öğretim tekniğidir. Jigsaw tekniği olarak da bilinir. Öğrenci bu teknikte eğitim hayatında aktif olarak rol almaktadır. Bu tekniğin temelinde akranlar arası iletişim vardır.

Ayrılıp birleştirme tekniği

İlk olarak, öğrenciler asıl gruplarında heterojen özellikler dikkate alınarak bir araya gelirler ve her takım üyesine belirli bir görev verilir. Ardından, asıl gruplardaki aynı görevi alan öğrenciler bir yapboz gibi parçalara ayrılır ve öğrenciler bu şekilde oluşturulan yapboz/ayrılıp birleşme gruplarına katılır. Bu yapboz grupları, aynı konuyu incelemek için bir araya gelip kendilerine verilen materyalleri öğrenene ve bu materyal konusunda uzmanlaşana kadar birlikte çalışırlar. Ayrılıp birleşme grubundaki konuyu öğrendikten sonra, öğrenciler asıl gruplarına geri dönerler ve öğrendikleri bilgileri kendi asıl grup üyeleriyle paylaşırlar (Clarke, 1999, akt. Ş. Orakcı, 2021)

ayrılıp birleştirme tekniği
Ayrılıp birleştirme tekniği

Kaynaklar

Benzer bir yazımız:  Öykü Oluşturma – Öykü Tamamlama teknikleri nelerdir?
Bir cevap yazın 0