1. Sürecin başında grubun bütününün konunun tümünden sorumlu oldukları, da­ha sonra konunun grup üyelerine bölüştürülmesi, aynı konuyu alanların alt grup oluşturması ve elde edilen bilgilerin ilk gruba dönerek aktarılması şeklinde gerçekleşen öğretim sürecidir (Açıkgöz 2009).
Benzer bir yazımız:  E-öğrenme nedir?