Babalık izin dilekçesi

Babalık izin dilekçesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. maddesine göre eşi doğum yapan memurun babalık izni kullanmak için kurumuna vermesi gereken belgedir.

Babalık izni kaç gündür?

Babalık izin süresi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, eşinin doğum yapması hâlinde 10 gün babalık izni tanınmaktadır.

           …/…/….. tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası “Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.” hükmü uyarınca 10 (on) gün izin kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …./…./…

EK               : Doğum Belgesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Babalık izni nasıl kullanılır?

Memurun çalıştığı kurumda mazeret iznine ait özelleşmiş bir form yoksa kişi çalıştığı kuruma dilekçe yazmak suretiyle babalık iznini kullanabilir. Babalık izni alınırken dilekçenin ek kısmına doğum belgesinin konulmasına dikkat edilmelidir. Mazeret izinlerinde çocuk sayısı izin süresini değiştirmediği de bilinmelidir.

Memurun bağlı bulunduğu kurumdaki amir mazeret izinlerini vermek zorundadır. Ayrıca mazeret izinlerinde maaş kesintisi yapılmamaktadır.

Okumanıza doğum sonrası izin dilekçesi metnini okuyarak devam edebilirsiniz.

Babalık izin dilekçesi örneği

Yukarıdaki indir bölümünden dilekçenizi indirebilirsiniz.

Benzer bir yazımız:  Geçmiş Dönem EKYS Mülakat Soruları
Bir cevap yazın 0