……………………………..Okulu Müdürlüğüne

T.C. Kimlik No :
Adı ve Soyadı :
Görevi :
Sicil No :
İzin Talep Nedeni : Eşimin doğumu yapması nedeniyle izini talebi.

Eşimin …/…./2020 tarihinde doğum yapması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 104 maddesinin (B) fıkrası gereği (10) on gün izin kullanmak istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.

Adres :                                                                                                                       …/……/ 202…
Ad Soyad – İmza

Babalık izin dilekçesi PDF: Babalık izin talebi

Benzer bir yazımız:  Rayiç bedeli isteme dilekçesi