1. “Bireyin bir sorunu çözerken sınamalara giriştiğini; sınmaların sonunda sorunun çözümüne yarayan tepkileri alıp yaramayanları ayıkladığını; böylece sorunun çözümüne yarayan tepkilerin birbirine bağlanmasıyla öğrenmenin gerçekleştiğini savunur. Bağlantı kuramına göre öğrenme, sınama-yanılma süreciyle elde edilen doğru tepkilerin birbirine bağlanmasıdır” (Başaran, 2005, s.384).
Benzer bir yazımız:  Deneme-yanılma yoluyla öğrenme nedir?