Basamaklı öğrenme modeli nedir?

Basamaklı öğretim modeli KPSS’de sıkça sorulan ve ÖSYM’nin sevdiği bir modeldir. Bu model 5 basamaktan oluşmasına karşın birinci ve besinci basamaklar şekilde dahil edilmez.

Basamaklı öğretim modeli nedir?

Bireysel farklılıları dikkate alarak öğretme öğrenme sürecinin üç basamaklı gerçekleşmesini temele alan program yaklaşımıdır (Demirel,2012).

Nunley  tarafından oluşturul­muş bu model Bloom taksonomisine göre öğretim sürecini yapılandırmıştır. Basamaklı öğretim 5 ba­samaktan oluşur. (Sönmez, 2008,s.176).

Bloom’un bilişsel alan taksonomisine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Nunley’in basamaklı öğretim modeline ait basamaklar nelerdir?

1. BasamakTanıtım Basamağı
Öğretmen etkinlikleri ve etkinlik düzeylerini öğrencilere tanıtır.
2. BasamakC Basamağı – Alt Düzey
Öğrenciler kendilerine verilen listeden bilgi ve kavrama basamağına uygun kazanımlara göre etkinlikler seçer. Bu etkinlikleri yapar ve puan kazanır.
3. BasamakB Basamağı – Orta Düzey
Öğrenciler önerilen uygulama basamağına uygun kazanımlara göre etkinlikler seçer. Bu etkinlikleri yapar, puan kazanır.
4. BasamakA Basamağı – Üst Düzey
Öğrenciler önerilen analiz, sentez, ve değerlendirme basamağına uygun kazanımlara göre etkinlikler seçer. Bu etkinlikleri yapar, puan kazanır.
5. Basamak Değerlendirme
Öğrenciler ve öğretmen tüm etkinlikleri değerlendirir.
Nunley’in basamaklı öğretim modeli
Nunley’in basamaklı öğretim modeli

Daha çok dil öğretiminde başvurulan bir modeldir. Öğretim programı A,B,C basamaklarından oluşmaktadır.

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0