1. “Ergenin geleceği ve mesleği ile ilgili olarak gerçekçi seçenekleri de­ğerlendirip karar vermesi ve kararı doğrultusunda yoluna devam etmesidir” (Kızıltepe, 2007,s.67). Ço­cuğun anne babasının istediği mesleği seçme yerine yapmaktan zevk aldığı kendi mesleği seçmesi
Benzer bir yazımız:  Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı