Başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu nedir?

  1. “Yedi ve on bir yaşlan arasındaki dönemdir. Bu dönemde ço­cukların başarılı olma ihtiyaçları fazla olduğu için anne, baba ve öğretmenlerin, çocuktarın yap­tıkları işleri takdir etmeleri ve başarı duygusunu yaşamalarına olanak sağlamaları gerekmekte­dir” (Deniz, 2010A, s.125).
  2. “Ana babaların ya da öğretmenlerin çocukların yapamadıklarından ziyade yapa­bildikleri ile ilgilenmeleri ve anları bu noktada yüreklendirmeleri gerekir” (Ceyhan, 2002).
Bir cevap yazın Cevabı iptal et0