1. “Kîmi kez türlü yakınmaların, belli bir amaca erişmek için oluşan beden­sel bedensel belirtilerle dışa yansıtılmasıdır (Savunma mekanizması)” (Uzuner, 2004,s.9). Yeterli para verilme­den çalıştırılan bir işçinin sürekli başının döndüğünü söyleyerek yatması
Benzer bir yazımız:  Bilinç nedir?