Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk nedir?

  1. “Bireyin olumlu-olumsuz, acı-tatlı yönleri ile bütün bir yaşa­mı olduğu gibi kabul ettiği dönemdir” (Öztürk, 2008,s.140).
  2. ‘Yaşamının son dönemlerinde, geçmişine dö­nüp baktığında “keşke”sözcüğünü çok kutlanan ve yapmış olduğu seçimlerden memnuniyet duymayan bireyin durumu’ (Ösym, 2007).
Bir cevap yazın 0