Benlik imgesi nedir?

  1. “Bireyin kendi vasıflarını bilmesi ve onların farkında olmasıdır”(Kızıltepe,2007,s.83).
  2. “Çocuğun ailede sevilip sevilmemesi, zeki ve akıllı olarak ya da aptal olarak görülmesi hep onun kendisine ilişkin bir imge oluşturmasına etki eder. Çocuğun zamanla sahip olduğu özelliklerinin farkına daha çok varmasıyla bu süreç, yeni benlik imgesinin oluşumu hız kazanır”(Kuzgun, 2002,98).
Bir cevap yazın 0