1. “Hareketsiz durmanın organizmanın tabii bir durumu olamayacağı,organizmanın ak­tif olarak devamlı çevresi ile etkileşim içinde bulunduğu, insan yaşamında “heyecan arama” kav­ramının önemli görüldüğü bir modeldir”(Yıldızlar,2009,s.159).