1. Belli bir formata, metne, biçime bağlı kalarak, belli bir plana uygun davrana­rak konuya ilişkin etkinliklerin drama yoluyla yapılmasını içeren uygulama biçimidir (Ocak, 2008).
Benzer bir yazımız:  Eş zamanlı (Senkron) uzaktan eğitim modeli nedir?