Bildirimsel bilgi (bellek) nedir?

  1. Bildirimsel bilgi (Bellek): “Olgulara, öznel inanışlara,senaryolara dayanan bilgidir. Bildirimsel bilgi; ol­gular, inanışlar, fikirler, genellemeler, teoriler, hipotezler, kişinin kendisi, diğerleri ve dünya olay­ları hakkındaki tutumları içerir” (Schunk, 2009:153-159). ‘Bir öyküde geçen olaylar, bağımsızlık bildirgesi gibi düzenli metinler bu bilgiye örnektir’ (Schunk, 2009:153).

Bir cevap yazın 0