Bilgi depoları nedir?

“Bilginin tutulduğu ve bilgiyi işlemenin gerçekleştiği depolardır. Dış çevre­den gelen uyarıcılar, bu depolarda bilgi formuna dönüştürülür, anlamlı yapılar halinde işle­nir ve daha sonra kullanılmak üzere örgütlü bir yapıda depolanır. Bütün bilişsel psikologla­rın üzerinde anlaştıkları üç ana bellek deposu vardır:

  1. Duyusal kayıt
  2. Kısa süreli (çalışan bellek)
  3. Uzun süreli  (Yeşilyaprak, 2008, s.278).
Bir cevap yazın 0