Bilgi haritası nedir?

Bilgi haritası, bir metindeki önemli bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak görselleştirilmesidir. Bir konuyla ilgili önemli veya kritik olanlarının bir tür özet şeklinde görsel olarak sunulmasıdır.

instagram kare çıkmış soru

O. Donell’in 1994 yılında ifade ettiği bilgi haritaları tanımını ise “Bilgi haritası da bir metinde yer alan önemli sözel bilgiler ile bu bilgiler arasındaki ilişkileri şematik olarak gösterme şeklidir.” ifade etmiştir.

Bilgi haritası eğitimde nasıl kullanılır?

  1. Öğrencilerin kendi bilgi haritalarını oluşturmaları teşvik edilerek öğrenmeyi öğrenmeleri sağlanabilir.
  2. Ders içi etkinliklerde, ders planlarında veya bireysel çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan  bilgi haritalar kullanılmaktadır.

Bilgi haritalarının öğretim faaliyetlerine katkısı nasıldır?

  • Bilgi haritalarının en önemli özelliği ise bilgiyi yapılandırıp öğrenciye bütün halinde sunmasıdır.
  • Bilgi haritaları, bilginin öğretim süresini ve hatırlama süresini kısaltır.
Bir cevap yazın 0